در باره استاد علی تهرانی تأليفات خاطرات من گزيده ای از مصاحبه ها و جرايد  1357- 1360 فاجعه سينما رکس آبادان ABOUT Ali TEHRANI
 
 
 

کتابها و نوشته‌های استاد علی تهرانی


کتابهای چاپ و منتشر شده :


۱- توحید افعالی یا کیفیت انتساب آثار اشیاء به اشیاء (۱۳۴۹)
۲- توحید ذاتی یا اثبات وحدت وجود (۱۳۵۰)
۳- مدینه فاضله در اسلام (۱۳۵۱)
۴- تقیه در اسلام (۱۳۵۲)
۵- قانون لاضرر یا حافظ نظام اسلامی (۱۳۵۲)
۶- اقتصاد اسلامی (۱۳۵۳)
۷- امر به معروف و نهی از منکر (۱۳۵۳)
۸- روابط اجتماعی و اقتصادی در اسلام (۱۳۵۴)
۹- توحید و خداشناسی در اسلام (۱۳۵۴)
۱۰- مالیاتهای اسلامی (۱۳۵۵)
۱۱- اسلام ضد استثمار (۱۳۵۵)
۱۲- طرح کلی نظام اسلامی (۱۳۵۵)
۱۳- ای انسان ستم و تفرقه مپسند (۱۳۵۶)
۱۴- اخلاق اسلامی  (۱۳۵۸) در سه جلد
۱۵- فلسفه شناخت  (۱۳۵۹) در سه جلد
۱۶- روش تفسیر قرآن (۱۳۵۹)
۱۷- آری اینچنین شد برادر (۱۳۵۹)

نوشتارهای منتشر نشده :

الف ـ نوشته‌هایی که هنگام حمله به منزل غارت شده‌اند و خبری از آنها در دست نیست :

۱- قواعد الاستنباط (یک دوره اصول فقه به زبان عربی)
۲- سه هزار صفحه تقریرات از درسهای قم، نجف و مشهد (به زبان عربی)
۳- چهارده مقاله
۴- پانصد صفحه در قضاوت میان اختلافات ابن رشد با ابن سینا
۵- رساله‌ای در شش جهت حرکت

ب نوشتارهای زمان حصر خانگی و حبس قبل و بعد از اقامت در عراق (۱۳۶۰ تا ۱۳۸۴) :

۱- تفسیر قرآن در سه جلد (تألیف د ر زمان حصر خانگی در مشهد)
۲- شرح نهج البلاغه در سه جلد (تألیف در زندان وکیل آباد مشهد سال ۱۳۶۰)
۳- رساله توضح المسائل
۴- تشریح خیر انسانی و شر انسانی (تألیف درنجف)
۵- دائره ملکوتی در دو قوس نزولی و صعود وجود (تألیف در زندان وزارت اطلاعات تهران ۱۳۷۴)
۶- شجره نوریه یا شرح شجره‌ای که آدم از آن خورد
۷- روش اسلام در اصلاح جوامع بشری (تألیف در زندان وزارت اطلاعات ۱۳۷۶)

ج نوشتارهای چاپ و منتشر نشده از سال ۱۳۸۴ به بعد :

۱- شرح مصباح الهدایه فی النبوه و الولایه
۲- شرح تائیه ابن فارض
۳- شرح هدایه الحکمه ابن اثیر
۴- شرح اسرار الصلوه مرحوم میرزا جواد آقا ملکی تبریزی
۵- شرح تمهید القواعد ابن ترکه
۶- جلد چهارم فلسفه شناخت در اثبات نبوت عامه و خاصه
۷- بیان طریق تصوف بطور فشرده از ابن عربی با شرح آن
۸- معاد انسان به سبک عرفانی
۹- رساله‌ای در بیان قول حق در علم باریتعالی
۱۰- نگهبان صفات عارفان (شرح التحصین فی صفات العارفینِ ابن فهد حلّی)
۱۱- شرح انواع وجود رابط
۱۲- رساله‌ای در پاسخ به اشکالی که محدثان بر اراده حق تعالی نموده‌اند
۱۳- رساله‌ای در کیفیت وجود طبعیات در مصداق خارجی
۱۴- رساله‌ای در تعریف موضوع علم و اشکالهایی که بر تعریف مشهور شده است
۱۵- شرح منطق منظومه حاجی سبزواری
۱۶- شرح منطق اشارات بوعلی سینا

 

 

Official website of Sheikh Ali TEHRANI directed and designed by Dr. Mahmoud Moradkhani - 2015