در باره استاد علی تهرانی تأليفات خاطرات من گزيده ای از مصاحبه ها و جرايد  1357- 1360 فاجعه سينما رکس آبادان ABOUT Ali TEHRANI

 

 

گفتگو با استاد علی تهرانی - بهمن ماه 1399

 

گفتگو با استاد علی تهرانی ـ شهريور ماه 1398

---------------------------------------------------------------------

گزيده ای از نوشته ها ، مصاحبه ها و جرايد

  1357- 1360

برای مشاهده بر روی تيتر و يا عکس مربوط کليک کنيد

 

 

 

Official website of Sheikh Ali TEHRANI directed and designed by Dr. Mahmoud Moradkhani - 2015