در باره استاد علی تهرانی تأليفات خاطرات من گزيده ای از مصاحبه ها و جرايد  1357- 1360 فاجعه سينما رکس آبادان ABOUT Ali TEHRANI

 

 

گفتکو با استاد علی تهرانی شهريور ماه 1398 ـ فايل پی دی اف

Official website of Sheikh Ali TEHRANI directed and designed by Dr. Mahmoud Moradkhani - 2015